Phó thủ tướng yêu cầu lấy ý kiến người dân về chọn nhà thầu làm cao tốc Bắc – Nam

3/07/2019 7:53 chiều

Phó thủ tướng yêu cầu thu thập thêm k.inh nghiệm các nước đã và đang pha’t triển đường sắ’t tố’c độ cao để có đủ cơ sở hoàn thiện dự á.n và tạo sự đồng thuận cao…

Đường sắ’t tốc độ cao Bắc – Nam là dự á.n có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, khối lượng bồi thường, giải phó’ng mặt bằng lớn – Ảnh minh h.ọ.a.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa tiếp tục có chỉ đạo về phương á.n nghiên cứ.u đầu tư tuyến đường sắ’t tố’c độ cao trên trục Bắc – Nam.

Văn phòng Chính phủ cho biết, hành lang Bắc – Nam kết nối 2 trung tâm k.inh tế, chính trị lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua 20 tỉnh, thành phố (chi.ế’m 61% GDP cả nước), có ý nghĩa đặc biệt qua.n trọ.ng trong pha’t triển kinh tế và an ninh quốc phòng, th.ể hiện ý nguyện dân tộc về sự thống nhất của đất nước. Việc kết nối đồng bộ trên hành lang Bắc – Nam, đặc biệt là kết nối về hạ tầng giao thông có ý nghĩa hết sức q.ua.n t.rọ.n.g.

Trong những năm qua, các phương thức vận tải trên hành lang Bắc – Nam chưa được khai thác và kết nối một cách cân đối, đồng bộ (vận tải đường bộ, hàng không quá tải, vận tải đường thủy chưa pha’t huy được hiệu quả vốn có, vận tải đường sắ’t lạc hậu..) dẫn đến chi phí vận tải tăng cao, báo động về tình trạng ô n.h.i.ễ.m môi trường và gia tăng tai n.ạ n giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và chất lượng cuộc số.ng của người dân.

Dự báo nhu cầu vận tải cho thấy trong tương lai năng lực vận tải trên hành lang Bắc – Nam sẽ thiếu hụt lớn nếu chỉ đầu tư vào vận tải đường bộ, hàng không và đường biển theo quy hoạch; để phân bố lại nhu cầu vận tải trên toàn tuyến và bù đắp năng lực thiếu hụt nêu trên cần có một phương thức vận tải mới với độ an toàn tin cậy cao, sức chuyên chở hành khách lớn, tốc độ nhanh, thân thiện với môi trường.

Phương thức vận tải này phải đáp ứng yêu cầu về khả năng kết nối hài hòa giữa các loại hình vận tải; thúc đẩy quá trình tái cấu trúc đô thị và phân bố lại dân cư, lao động trên hành lang Bắc – Nam; mang lại cơ hội đầu tư, pha’t triển các ngành sản xuất, c.ô.ng nghiệp, dị.c.h vụ, du lịch và góp phần giải quy.ê’t nhu cầu việc làm; tạo động lực pha’t triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tr.anh quốc gia. Do vậy, việc nghiên cứ.u đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam là hết sức cần thiết.

Thực hiện các chủ trương về đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao của Bộ Chính trị, Nghị quy.ê’t của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 và Luật Đường sắt, Thủ tướng đã giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước nghiên cứ.u, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứ.u tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà kinh tế và các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và cơ bản hoàn thành quá trình nghiên c.ứ.u Dự án.

Tuy nhiên, đây là dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, khối lượng bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn và đi qua nhiều địa phương trên hành lang Bắc – Nam nên quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án cần phải được nghiên cứ.u thận trọng, kỹ lưỡng để tạo sự đồng thuận cao của Chính phủ, Trung ương, Quốc hội và người dân. Dự án phải được trình cấp thẩm quyền quy.ê’t định chủ trương đầu tư.

Trong thời gian qua Bộ Giao thông Vận tải và các tổ chức tư vấn đã n.ỗ lực thực hiện việc nghiên cứ.u dự á.n; đã xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học và người dân để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứ.u tiền khả thi Dự á.n. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn những ý kiến khác nhau về kết quả nghiên cứ.u phương á.n đầu tư, đặc biệt là việc x.a’ c định giai đoạn đầu tư Dự án.

Tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc) muốn tham gia đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam theo hình thức đối tác c.ô.ng – tư (PPP), trong đó có dự á.n đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Theo đó, Tập đoàn này đã có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có đường cao tốc tại Trung Quốc. Theo ông Nghiêm Giới Hòa, với những tuyến đường huy.ế.t mạch, q.ua.n t.rọ.n.g, chính quyền không đầu tư theo hình thức thu hút vốn tư nhân nhỏ lẻ mà tự đầu tư toàn bộ. Khoản lợi nhuận thu được sau khi dự án đi vào khai thác sẽ bù đắp cho các dự án tuyến đường nhỏ (tuyến địa phương, không hiệu quả về kinh tế, chủ yếu phục vụ dân sinh) kết nối vào cao tốc. Do đó, ông Hòa gợi ý với Dự án đường cao tốc Bắc — Nam phía Đông của Việt Nam có th.ể đầu tư theo hai hình thức EPC hoặc BTO.

Với thực tế đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trên cơ sở hồ sơ Dự án đã được hoàn thiện, Hội đồng thẩm định Nhà nước sau khi thành lập tổ chức thẩm định theo quy định, xem xét kỹ lưỡng về sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Làm rõ khả năng cân đối nguồn lực đầu tư Dự án trong giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt là cân nhắc nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án giao thông lớn như đường bộ cao tốc, hệ thống cảng hàng không, nâng cấp tuyến đường sắt hiện có và các hạ tầng giao thông khác, hoặc đề xuất đầu tư Dự án giai đoạn sau năm 2030 để cân đối nguồn vốn đầu tư pha’t triển theo từng giai đoạn cho phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để báo cáo các cấp thẩm quyền theo quy định.

Đặc biệt, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và người dân, thu thập thêm kinh nghiệm các nước đã và đang pha’t triển đường sắt tốc độ cao để có đủ cơ sở hoàn thiện dự án và tạo sự đồng thuận cao đối với việc đầu tư Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 409/TB-VPCP hồi tháng 10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn : http://tintuc.plus/pho-thu-tuong-yeu-cau-lay-y-kien-nguoi-dan-ve-chon-nha-thau-lam-cao-toc-bac-nam-2/

Loading...

Tin Liên Quan