Em chồng Bộ trưởng Bộ y tế bị tr.uy t.ố đến khung t.ử h.ì.nh

4/07/2019 3:38 chiều

Ca’o tr.ạng mới đã bỏ nội dung t.r.u.y t.ố bị can về các tội B.uôn l.ậu và Làm gi.ả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Thay vào đó, 12 bị can bị t.r.u.y t.ố theo khoản 4, Điều 157 Bộ luật Hình sự 1999 có khung h.ì.nh ph.ạt t.ù 20 năm, t.ù chung thân hoặc t.ử. h.ì.nh.

Nhập thuốc gi.ả, nâng kh.ống giá

Theo ca’o trạng mới, giai đoạn 2013 đến tháng 9/2014, Hùng cùng bị can Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C) và đồng ph.ạm đã dùng giấy tờ gi.ả để đề nghị Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu th.uốc. Sau đó, các bị can làm gi.ả hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài, qua đó nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet gi.ả chữa bệnh u.ng th.ư. VKS x.á.c định số th.uốc này không rõ nguồn gốc, không thể sử dụng cho người bệnh.

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa tháng 10/2017. Ảnh: Tùng Tin.
Theo cáo buộc, giá trị lô thuốc khi nhập chỉ 5,3 tỷ nhưng các bị can đã nâng kh.ống lên hơn 12 tỷ, qua đó chiê’m đ.o.ạ.t gần 7 tỷ. Số tiền nâng kh.ống được đối tác gi.ao d.ị.ch chuyển vào 2 tài khoản d.ịch vụ chuyển tiền ở nước ngoài. Sau đó, các bị can rút tiền tại Việt Nam. Trong v.ụ a’n, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường được x.á.c định đồng vai trò chủ mưu, c.ầ.m đầu. Điều tra trách nhiệm của cán bộ Bộ Y tế

VKS x.á.c định sau khi VN Pharma đưa hồ sơ gi.ả xin thẩm định cho phép nhập th.uốc, Cục Quản lý Dược đã lập tổ thẩm định. Tổ trưởng là ông Nguyễn Tất Đạt – Trưởng phòng Quản lý kinh doanh Dược. Quá trình làm việc, nhiều giấy tờ bị làm gi.ả nhưng tổ thẩm định vẫn đa’nh giá hồ sơ đạt yêu cầu và đề nghị Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu đơn hàng của VN Pharma.

Kết quả điều tra đủ căn cứ x.á.c định các chuyên gia và cá.n bộ Cục Quản lý Dược đã không làm hết trách nhiệm, để trót lọt lô th.u.ốc ung thư gi.ả vào Việt Nam. VKS yêu cầu cơ quan điều tra k.h.ở.i t.ố v.ụ a’n hình sự về tội Thiếu trách nhiệm g.ây hậu quả n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g để làm rõ sai ph.ạm của những người liên quan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan c.ô.ng an tách hồ sơ, x,ử lý sau.

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị tiếp tục làm rõ, x,ử lý trong giai đoạn tiếp theo đối với sai ph.ạm của một số cá.n bộ thuộc Cục Quản lý Dược và những người liên quan khác. Tháng 7/2017, TAND TP.HCM xe’t x,ử Nguyễn Minh Hùng và 8 bị can về các tội Buôn l.ậu và Làm gi.ả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tòa tuyên b.ị c.á.o Hùng 12 năm t.ù về tội Buôn l.ậu. Các b.ị c.á.o khác trong v.ụ a’n lĩnh từ 2 năm t.ù treo đến 5 năm t.ù giam. Ba tháng sau, TAND Cấp cao tại TP.HCM h.ủy á.n sơ thẩm, đề nghị đ.iều tr.a lại t.ộ.i d.a.n.h. Hơn 2 năm đ.iều tr.a lại, cơ quan c.ô.ng an đã k.h.ở.i t.ố thêm 3 bị can và thay đổi t.ộ.i d.a.n.h t.r.u.y t.ố 12 bị can thành Buôn bán hàng gi.ả là thuốc chữa bệnh g.i.ế.t người hàng loạt.

Nguồn : http://www.tintuc.life/em-chong-bo-truong-bo-y-te-bi-tr-uy-t-o-den-khung-t-u-h-i-nh/

Loading...

Tin Liên Quan